cream realestate
silny i niezawodny partner

cream realestate
silny i niezawodny partner

cream realestate
silny i niezawodny partner

cream realestate
silny i niezawodny partner

4 10 3 9
49.53023477308314,18.327317731738276
Skontaktuj się z nami
phone
+420 602 747 234
email
place
TEE House Čeladná
Čeladná 741
739 12 Čeladná

deweloper
Golferia House, a.s.


Spółka Golferia House, a.s. jest członkiem grupy CREAM. Grupa CREAM od długiego czasu specjalizuje się w świadczeniu ponadstandardowych usług w obszarze nieruchomości włącznie z budową nowych projektów deweloperskich oraz renowacją istniejących obiektów.

Grupa CREAM to grupa spółek pod zarządem CREAM SICAV, a.s. Główną działalnością funduszu oraz podporządkowanych spółek w grupie jest wyszukiwanie i realizacja okazji inwestycyjnych, akwizycja i restrukturalizacja firm, budowa, rekonstrukcja, działalność agencji nieruchomości oraz zarządzanie nieruchomościami. Nasza spółka zarządza obecnie ponad 100 nieruchomościami w 62 miastach w Czechach w atrakcyjnych centralnych lokalizacjach miejskich.

Wizją grupy CREAM jest budowanie użytecznych społecznie, odnoszących sukcesy i trwałych budynków, które swoim lokatorom zaoferują wysokiej jakości miejsca do zamieszkania, a dla swoich właścicieli stworzą wartość inwestycyjną na wysokim poziomie.

phone +420 602 747 234
email Daniel Waclawek
business manager
waclawek@teehouse.cz
web www.teehouse.cz
address Golf Resort Čeladná,
739 12 Čeladná

Tee House Čeladná jest połączeniem solidnej architektury
z niepowtarzalną atmosferą Beskidów
i możliwością premiowego wyżycia się

Pro Shop & Academy
Restaurant & Bar
Club Apartments
Grand Events
Horse Academy
Snow Aréna
 
Zasady przetwarzania danych osobowych
Poprzez przesłanie niniejszego formularza wyrażam zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie wszystkich moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez spółkę Golferia House, a.s., z siedzibą nr 741, 739 12 Čeladná, REGON: 05278121 ("administrator") (ewentualnie przezjej pracowników i osoby współpracujące), w celu wysyłania (drogą elektroniczną/ telefonicznie) informacji handlowych związanych i/lub nawiązujących do oferty lokali mieszkalnych/niemieszkalnych w projekcie „Tee House Čeladná“, zwłaszcza w celu przygotowania dokumentacji do umowy. Niniejszej zgody udzielam na czas nieokreślony, jestem świadomy/a swoich praw zgodnie z ustawą nr 101/2000 Dz.U., o ochronie danych osobowych, zwłaszcza zgodnie z § 12 i 21. Zapoznałem/am się ze wszystkimi wypełnionymi częściami formularza, wszystkie dane są dokładne, prawdziwe i udostępnione dobrowolnie. Dane z niniejszego formularza mogą być wykorzystywane przez administratora do celów statystycznych, do jego użytku wewnętrznego. Administrator deklaruje, że będzie gromadził dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do realizacji ustalonego celu i będzie je przetwarzać wyłącznie zgodnie z celem, dla którego zostały zebrane.