Informace o ochraně osobních údajů

 1. Společnost Golferia s.r.o., IČO 04954386, se sídlem Čeladná 741, 739 12 (dále jen „Správce“), ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), zpracovávala tyto osobní údaje:
  a) jméno a příjmení
  b) emailovou adresu
  c) telefon

   
 2. Jméno, příjmení, emailovou adresu a telefon je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. Tyto osobní údaje budou společností Golferia s.r.o. zpracovávány a uchovány nejdéle 3 roky od Vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

   
 3. Zpracování osobních údajů je prováděno prostřednictvím zpracovatele, kterým je společnost Graffitti Networks Grafix, spol. s.r.o., se sídlem Budyňská 289/36, 165 00 Praha 6, IČ: 271 73 151.

   
 4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  a) požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  b) požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  c) vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  d) požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě,
  e) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.